X
تبلیغات
زولا
آموزش کامپیوتر
آرشیو
جمعه 14 اسفند‌ماه سال 1383
آموزش رجیستری (۳)

             غییر موقعیت صفحه Wallpaper ( در تمام ویندوز ها )

متاسفانه ویندوز تنها تعدای گزینه اندک در اختیار کاربران قرار می دهد تا موقعیت Wallpaper  را تغییر دهند . با این تنظیمات شما میتوانید تصویر را در هر محلی از Desktop  خود قرار دهید .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید . 

[HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop]
 

دو مقدار  String با نامهای Wallpaperoriginx و Wallpaperoriginy ایجاد کنید .در صورتی که مقادیر از قبل وجود دارند آنها را تغییر دهید . مقدرار Wallpaperoriginx  را برابر مختصات افقی و  مقدار Wallpaperoriginy   را برابر مختصات عمودی صفحه قرار دهید .
از رجیستری خارج شوید. سیستم را مجددا راه اندازی نمائید و یا تصویر زمینه
Desktop  را از طریق Control Panel  تغییر دهید .

 

 

              غییر نام و یا  حذف پوشه های ویژه  (تمام ویندوز ها )
این تنظیمات به شما امکان می دهد تا پوشه های خاص همانند (Recycle Bin) را بصورت وضعیتی مشاهده کنید که پوشه های عادی  را راست کلیک می کنید .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید

HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{GUID}ShellFolder

  جدول زیر نشان دهند ه و راهنمایی برای شما در تعیین پوشه های مربوطه است.
 

Description

Globally Unique Identifier (GUID)

Administrative Tools

{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Briefcase

{85BBD92O-42A0-1O69-A2E4-08002B30309D}

Control Panel

{21EC2O2O-3AEA-1O69-A2DD-08002b30309d}

Fonts

{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}

History

{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

Inbox

{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}

Microsoft Network

{00028B00-0000-0000-C000-000000000046}

My Computer

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

My Documents

{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

My Network Places

{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Network Computers

{1f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba}

Network Connections

{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Printers and Faxes

{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Programs Folder

{7be9d83c-a729-4d97-b5a7-1b7313c39e0a}

Recycle Bin

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Scanners and Cameras

{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}

Scheduled Tasks

{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

Start Menu Folder

{48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc}

Temporary Internet Files

{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}

Web Folders

 

یک مقدار DWORD جدید (و یا یک مقدار String  در ویندوز 98 و یا Me ) ایجاد کرده و  نام "PaintDesktopVersion"  را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری  کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .
برای تغییر ویژگی های نشان داده شده در منوی زمینه ، مقدار
Attribiutes  را برابر یکی از مقادیر زیر قرار دهید

 

 


عناوین آخرین یادداشت ها